«

»

Tem 27 2012

Exchange Server 2013 Developer Preview Kurulumu

Bu makalemizde,  Microsoft ?un, iletişim ve mesajlaşma alanında çıkarmış olduğu, Microsoft Exchange Server 2013 Developer Preview ürünü  ile beraber gelen yeni özellikleri ve hemen akabinde Exchange Server 2013 Developer Preview kurulum aşamalarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki, ürün henüz geliştirme aşamasında olduğu için, mevcut Exchange yapısını,  Exchange 2013 ?e taşımak isteyen arkadaşlarımızın, ürünün tamamlanma sürecine kadar beklemeleri   daha sağlıklı olacaktır.

Birkaç hatırlatma yaptıktan sonra, makalemize, Exchange Server 2013 ürünü ile beraber gelen yeni özellikler hakkında kısaca bilgi vererek makalemize devam ediyor olalım.

Exchange Server 2013 Developer Preview

Microsoft Exchange Server 2013, organizasyonunuz içerisinde,  kontrol sürekliliği ve kullanıcı verimliliği sağlayarak, kuruluşunuzu güvende tutmanızı sağlamaktadır.  Microsoft Exchange Server 2013, esnek geçiş seçenekleri sunarak, mevcut Exchange Server platformunuzu, bulut teknolojisi üzerine taşımanıza da imkân tanımaktadır.  Exchange Server 2013 ile beraber, şirket içerisindeki kullanıcılarının artan e-posta hacimlerini daha kolay bir şekilde yönetmenizi sağlar ve şirket içerisinde verimli bir çalışma ortamı sunar.   Exchange Server 2013 ile beraber gelen yeni özelliklere göz atacak olursak bunlar;

·         Exchange Administration Center

·         Exchange 2013 Mimarisi

·         Mesajlaşma ve Uyum Politikası

·         Transport Rules (Taşıma Kuralları)

·         Mail Flow (Posta Akışı)

·         SharePoint ve Lync Entegrasyonu

·         Unified Messaging (Tümleşik Mesajlaşma)

 

Exchange Administration Center

Exchange Server 2013 Developer Preview, kullanım kolaylığı sağlayarak, şirket içerisindeki çevrim içi dağıtımların yönetimi için optimize edilmiş  bir yönetim konsoludur. Exchange Server 2010 üzerinde kullanmış olduğumuz Exchange Management Console (EMC) ,  Exchange Server 2013 ?ün çıkışı ile beraber yerini, Exchange Administrator Center  (EAC) ?a bırakmıştır. Exchange Administration Center ile beraber gelen özelliklere de kısaca değinecek olursak bunlar;

·         Gelişmiş Liste Görünümü

·         Sütün Ekleme Ve Çıkarma

·         Puclic Folder Yönetimi

·         Bildirimler

Gelişmiş Liste Görünümü

Exchange Server 2010 ile beraber aşina olduğumuz, Exchange Management Console (EMC) üzerinde, nesne sayıları ve nesnelerin görüntülenmesi bakımından bazı kısıtlamalar mevcuttu. Exchange Server 2013 ile beraber bu sınır kaldırıldı ve yaklaşık olarak 20.000 nesneye kadar destek verildi. EMC üzerinde,  nesneler ayrıntılı bir şekilde yer almamaktaydı ve kullanıcılar EMC üzerinde nesne görüntülemek istediklerinde, bazı filtreleme işlemleri gerçekleştirmekteydiler. Tüm bu sınırlamalar, Exchange Server 2013 ile beraber kaldırılmış oldu.

Sütun Ekleme ve Çıkarma

Exchange Server 2013 ile beraber, kişi kendisine özel sütun ekleme ve çıkarma işlemi gerçekleştirebilmekte ve aynı zamanda kaydetme imkânına sahip olmaktadır.

Public Folder Yönetimi

Exchange 2007 ve Exchange 2010 üzerinde bulunan ortak klasörlerin yönetimini gerçekleştirmek için bir takım araçlar kullanılıyordu. Exchange Server 2013 ile beraber ortak klasörlerin yönetimi , artık EAC yönetim konsolu üzerinden gerçekleştirilmekte.

Bildirimler

Exchange Server 2013 ile beraber gelen gelişmiş bildirim özelliği sayesinde, Exchange Sunucusu üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin son durumu hakkında e-posta yolu ile bilgi alınabilmekte.

Exchange 2013 Mimarisi

Exchange 2013 öncesi sürümlerde, Exchange yapılarında yüksek performans sağlamak için, donanımsal yönden yüksek harcamalar yapmak gerekiyordu.  Artık Exchange 2013 ile beraber, sunucu rolleri sayısında bir azalma olması ile beraber, yapılan harcamalarda da azalmalar meydana geldi.  Exchange Server 2013 Preview, sunucu bileşenleri olarak,  İstemci Erişim Protokolleri,  Hub Transport Servisi, Mailbox Database ?leri ve Birleşik Mesajlaşma gibi sunucu bileşenlerini içerir. İstemci Erişim Protokolleri, yönlendirme ve Proxy hizmetini vermektedir.  Client Access Server sunucusu ise, HTTP,POP,IMAP SMTP hizmetlerini sunmaktadır.

Mesajlaşma ve Uyum Politikası

Exchange Server 2013 , veri kaybını önlemede kullanılan Data Loos Prevention (DLP), özelliğini de beraberinde getirdi. DLP özelliği , şirket içerisindeki önem arz eden verilerin korunması ve kullanıcıları iç uyum politikaları konusunda bilgilendirme amacı taşımaktadır. DLP ile, şirket dışında bulunan yetkisiz kullanıcıların, şirket içerisindeki belgelere de erişimi engellenmektedir. DLP, kullanıcı tanımlama, derin veri analizi yolu ile, verilerin korunmasını sağlamaktadır.

Mail Flow (Posta Akışı)

Exchange Server 2013 ile beraber, Mail Flow, tarafında da değişiklikler yapılmış durumda.  CAS Sunucuları üzerinde, Front End Transport Service , Mailbox Sunucuları üzerinde ise, Mailbox Transport Servisi ve Mailbox Hub Transport servisleri yer almakta.

Transport Rules (Taşıma Kuralları)

Exchange Server 2013 ile beraber gelen Transport Rules (Taşıma Kuralları) özelliği, bundan bir önceki Exchange Server sürümünde de kullanılmakta idi.  Ancak, Exchange Server Developer Preview ile beraber Transport Rules özelliğinde de bir takım önemli değişiklikler meydana geldi. Bu değişiklikler arasında en önemlisi ise,  Data Loos Prevention (DLP) desteğidir. Bunların yanında, gelişmiş izleme ve birkaç mimari değişiklikler de bulunmakta.

SharePoint ve Lync Entegrasyonu

Exchange Server 2013, Lync 2013 ve SharePoint 2013 öncesi sürümleri ile beraber entegrasyonlu bir şekilde çalışmaktadır. Bunun yanında Exchange Server 2013, SharePoint ve Lync  Server sürümleri ile beraber entegrasyonlu bir şekilde çalışması için sunucu kimlik doğrulaması gerektirmektedir. Lync Server 2013 kimlik doğrulama yöntemi olarak, Open Authorization (Açık Yetkilendirme) protokolünü desteklemektedir. Her iki sunucu arasında , sunucu kimlik doğrulamasını gerçekleştirecek başka bir sunucuya gerek yoktur.

Unified Messaging (Tümleşik Mesajlaşma)

Exchange Server 2010 ?da aşina  olduğumuz Unified Messaging özelliği, Exchange Server 2013 ?ün gelişi ile beraber, bir takım değişiklikleri de beraberinde getirdi.  Bu değişikliklerden en önemlisi ise, Birleşik mesajlaşma tarafındaki mimari değişiklikler, Exchange Server 2013 ?te Client Access ve Mailbox  sunucu rolleri arasında bölünecektir.

Evet, Exchange Server 2013 Developer Preview ile beraber gelen yeniliklerden de kısaca bahsettikten sonra, sunucumuz üzerinde Exchange Server 2013 kurulumu yapmamız için ne gibi sistem gereksinimlerine ihtiyacımız var, bunlara bir göz atalım.

Exchange Server 2013 Sistem Gereksinimleri

Donanım Gereksinimleri

01

02

03

İşletim Sistemi Gereksinimleri

04

Ağ ve Dizin Sunucusu Gereksinimleri

05

06

Exchange Server 2013 Developer Preview ile ilgili sistem gereksinimlerinden de kısaca bahsettikten sonra, kurulum aşamalarına geçiş yapabiliriz.

Exchange Server 2013 Developer Preview Kurulumu

Exchange Server 2013 kurulumuna başlamak için aşağıdaki linkten Exchange Server 2013 kurulum dosyalarını indiriyoruz.

http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh973395.aspx

Exchange Server 2013 kurulum dosyalarını download ettikten sonra, kuruluma başlamak için Windows PowerShell komut satırı aracını açıyoruz Import-Module ServerManager komutunu çalıştırıyoruz.

07

Import-Module ServerManager komutunun çalıştırılmasının ardından, Exchange Server 2013 ?ü kuracağımız sunucu üzerine bazı features (bileşen)lerin de kurulumunu yapmamız gerekmektedir. Bu işlemi ise yine Windows PowerShell üzerinden gerçekleştireceğiz. Bunun için, yine Windows PowerShell ekranı üzerinde iken aşağıdaki komut dizisini çalıştırıyoruz.

Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI ?Restart

08

09

Yukarıdaki şekil üzerinde ise, features kurulumunun başlamış olduğunu görmekteyiz.  Bileşenlerin sistemimize kurulumu bittikten sonra sunucumuz yeniden başlatılacaktır. Restart işleminin ardından aşağıdaki liste halinde vermiş olduğumuz  güncellemeleri de sunucumuz üzerine yüklememiz gerekmektedir.

·         Microsoft .NET Framework 4.5 RC

·         Windows Management Framework 3.0

·         Microsoft Unified Communications Managed API 4.0

·         Microsoft Office 2010 Filter Pack (64 bit)

·         Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Yukarıdaki güncelleştirmelerinde sistemimiz üzerine kurulmasının ardından, Control Panel? Programs içerisinden Microsoft Visual C ++ 11 Beta Redistributable (x64) uygulamasını kaldırıyoruz.

10

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz uygulamanın da kaldırılmasının ardından, Exchange Server 2013 Developer Preview kurulum dosyalarının olduğu dizine giriyoruz ve setup dosyasına tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

11

Check for updates penceresinde, Exchange Server 2013 kurulumu için gerekli olan Update (Güncelleştirme)ler?i download etmek isteyip istemediğimiz bize sorulmakta. Bununla ilgili iki seçenek mevcut.  Connect to the Internet and check for updates seçeneği ile güncelleştirmeleri download edebilir, Don?t check for updates right now seçeneği ile de, güncelleştirmeleri download etmeyebilirsiniz. Ben güncelleştirmeleri download etmek istediğim için Connect to the ınternet and check for updates seçeneğini seçiyor ve kuruluma kaldığım yerden devam ediyorum.

12

Update?ler download ediliyor..

13

Dosyalar kopyalanıyor..

14

15

Introduction penceresinde ise, Exchange Server 2013 Developer Preview için ek kaynaklara ulaşabileceğimiz adresler mevcut. Bu ekranı da next diyerek geçiyoruz.

16

Lisans Anlaşmasını kabul ediyoruz ve next diyoruz.

17

Error Reporting penceresinde ise, Exchange Server kurulumu sırasında meydana gelebilecek hataları microsoft?a gönderebiliyoruz.  Ben göndermek istemediğim için No seçeneğini seçiyor ve next diyorum.

18

Server Role Selection penceresinde ise, yüklemek istediğimiz Exchange Server sunucu rollerini seçiyoruz. Bunun için de ekran üzerinde görmüş olduğunuz gibi üç tip seçenek mevcut.  Ben sunucum üzerine hem Mailbox Server kurulumunu hem de Client Access Server  kurulumunu yapmak istediğim için ilgili seçenekleri seçiyor ve next diyorum.

19

Installation Space and Location ekranında ise, Exchange Server 2013 kurulum dosyalarının kopyalanacağı partition bilgilerini tanımlıyoruz.

20

Bu kurulum ekranı üzerinde ise, Exchange Server kurulumu için bir Organization Name girip next diyoruz.

21

Malware Protection Settings ekranında, kötü amaçlı yazılım tarama seçeneğini aktif etmek isteyip istemediğimiz bize sorulmakta.  Ben Yes seçeneğini seçerek next diyorum.

22

Configure Client Access Server ekranında, Exchange sunucumuzun dışarıdaki kullanıcılara hizmet verebilmesi için gerekli olan domain ismini giriyoruz. Ben domain ismi olarak mail.yavuztasci.com isminde bir domain ismi tanımladım.

23

Customer Experience Improvement Program ekranında ise, bize müşteri deneyimi geliştirme programına katılmak isteyip istemediğimiz sorulmakta. Ben, programa katılmak istemediğim için I don?t want to join the program right now seçeneğini seçerek next diyorum.

24

Kurulum için gerekli olan analizler yapılıyor..

25

Evet, yukarıdaki şekil üzerinde, Exchange Server kurulumunu domain controller makinası üzerine yapmış olduğumuzu ve bunun bazı olumsuzluklara yol açabileceği yönünde uyarı mesajı aldık. Bu uyarı kuruluma devam etmemiz için herhangi bir engel teşkil etmediği için Install diyerek kurulumu başlatıyorum.

26

Ve Exchange Server kurulumumuz başladı..

27

 

 

28

29

Yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi, Exchange Server 2013 kurulumu başarılı bir şekilde tamamlanmış durumda.  Complete diyerek bu pencereyi de kapatıyoruz.

30

Ve Exchange Toolbox yönetim konsolumuz karşımızda..

Evet, bu makalemizde, Exchange Server 2013 Developer Preview kurulum aşamalarından bahsettik. Bir sonraki makalemde görüşmek üzere hoşcakalın..

Yavuz TAŞCI

Kaynak: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(v=exchg.150)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>