«

»

Eki 23 2013

Microsoft Assesment Planning Tool (MAP)6.0 Kurulumu

Bu makalemizde, Microsoft’un analiz ve planlama tarafında çıkarmış olduğu, Microsoft Assesment Planning Tool ( MAP) 60. Beta kurulumu ve MAP 6.0 ile beraberinde gelen yeniliklerden bahsediyor olacağız.

Microsoft Değerlendirme ve Planlama Aracı (MAP),  çeşitli platformlar üzerinde, BT ihdiyaçlarına uygun değerlendirmeler yapmak, ve mevcut bilgi teknolojisi (BT) yapısını anlamak ve en iyi Microsoft teknololojilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. MAP sayesinde, güvrenli bir ortamda, envanter çıkarma, değerlendirme yapma ve küçük ve büyük ölçekli işletmeler üzerinde envanter çıkarmamıza yardımcı olmaktadır. MAP”ın bize sunmuş olduğu diğer avantajlardan birisi ise,  veri ve analiz planlama süreci aşamalarının kolaylaştırılması hususunda bize yardımcı olmaktadır.

Makalemizin giriş bölümünde,Microsoft Assesment Planning Toll 6.0 ile beraber bir çok yeni özelliklerinde beraber geldiğinden bahsettik. Şimdi bu yeniliklerden kısaca bahsedelim.

Microsoft Assesment Planning Tool  (MAP) 6.0 Temel Özellikleri

 • Kamu ve Özel Bulut Platformları Üzerinde Porfföy Analizi
 • Windows Azure ve Hyper- V Claud Fast Track için gerekli olan kaynak gereksinimlerini tahmin etme
 • Office 365 istemci değerlendirmesi
 • VMware ve Oracle üzerinde gelişmiş keşif ve raporlama yapma imkanı
 • Windows Internet Explorer 9 migration
 • Windows 7, Windows Server 2008 R2 ve Microsoft Office 2010 taşınabilir bilgisayarlar ve sunucuları üzerinde planlama süreci kolalaştırma.
 • SQL Server ve Discover Oracle veritabanı şemaları

gibi yeniliklerden bahsedebiliriz.

MAP Toolkit İşletim Sistemi Gereksinimleri

Microsoft Assesment Planning Toolkit (MAP) 6.0

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows XP Service Pack 3

işletim sistemleri üzerinde çalışabilmektedir.

Kamu ve Özel Bulut Platformları Üzerinde Portföy Analizi

Kamu, kurum ve kuruluşların, bulut teknolojisine geçişleri için başvuru değerlendirme süreci gibi bir çok aracı içerisinde bulunduran MAP 6.0, Windows Azure platformu için portföy analizi özelliği ve Windows Azure patformu için migration değerlendirmesi ve bir IT kuruluşun IT ortamında gerçekleştirilecek  olan uygulamaları ve hizmetleri kolaylaştırmaktadır. Windows Azure Portföy Analizi aşağıdaki uygulamalarda bize yardımcı olmaktadır. Bu uygulamalar;

 • Windows Azure Platformu uygulamalarını çalıştırmak için gerekli kapasiteyi tahmin etme
 • Migration Tabanlı uygulamaları değerlendirme.
 • Gerçekleştirilecek olan uygulamalar için TCO-ROI analizi
 • Yığın uygulamaların migration işlemi açısından sıralanması

Hyper-V üzerinde Claud Fast Track ile Özel Bulut Planlaması

Organizasyon içerisinde, Hyper-V Cloud Fast Track özelliği ile özel bulut platformu için değerlendirme ve konsolidasyon işlemleri için önceden konfigure edilmiş Hyper-V Claud Fast Track yapılandırmaları sağlamaktadır.Hyper-V Claud Fast Track programı, Microsoft ve OEM iş ortakları arasında maliyeti ve riski azaltırken bir taraftan da kuruluşları özel bulut platformu uygulamalarını kullanmaları  için yardımcı olmaktadır.

Heterojen Sunucu Ortamı Envanteri

MAP 6.0, VMware Server, vSphere ve VMware vCenter gibi heterojen sunucu ortamlarında, envanter çıkarma desteği vermektedir. VMware tarafından yönetilen sunucular üzerindeki kullancıların sayısı  ve organizasyon içerisindeki migration olanaklarının belirlenmesinde, envanter çıkarılmasında ve migration planlama sürecinin hızlandırılmasında yardımcı olmaktadır. Bu gibi uygulamaların yanında, Hyper-V üzerinde çalışacak olan SQL Server, SharePoint Server ve Exchange
Server  rolüne sahip bilgisayarların daha stabil çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

Office 365 istemci değerlendirmesi

MAP 6.0, Microsoft firmasının sunmuş olduğu ödüllü iş verimliliği ve özel bulut teknolojisi platformuna geçmek isteyen kuruluşlar için koaylık sağlamaktadır. Office 365 istemci değerlendirmesinde, ortamınızda ki bilgisayarların Office 365 platformuna geçişi için  gerekli olan donanım ve yazılım gereksinimlerinin giderilmesi hususunda bizlere yardımcı olmaktadır. Bu sayede, network üzerindeki client bilgisayarlarımızın Office 365 için gerekli donanıma sahip olup olmadığını belirleyebilmekteyiz.

Windows Internet Explorer 9 Migration

Microsoft Assesment Planning Tool sayesinde, network ortamında bulunan bilgisayarlarımızın Windows 7 işletim sistemine  ve İnternet Explorer 9 ‘a geçişi için hazır olup olmadıklarını belirleyebilmekteyiz. Windows 7 ve Internet Explorer 9 migration işlemleri öncesinde belirtilen platformlar için kolay geçiş işlemi hususunda ayrıntılı bir şekilde değerlendirme raporu sunulmaktadır.

MAP 6.0 Hazırlık Raporlama

Migration senaryoları sırasında, MAP 6.0 tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu raporlar Microsoft Office Excel ve Microsoft Word üzerine aktarılabilmektedir. Hazırlık raporlama işlemi aşağıdaki senaryolar için gerçekleştirlmektedir.

 • Network üzerinde bulunan Client bilgisayarların, Windows 7 işletim sistemine geçişi için gerekli olan donanım ve yazılım uyumluluğu testi sonucunda önerilerin belirlenmesi.
 • Dağıtılabilir web tarayıcıları , Microsoft ActiveX denetimleri ve Internet Explorer 7  sürümleri ile uymlu eklentilerin belirlenmesinde.
 • Mevcut sistem üzerinde yüklü durumda bulunan Microsoft Office yazılımının, Microsoft Office 2010 ve Microsoft Office 365’e geçişi için ön hazırlıkların yapılması durumunda.
 • Network üzerindeki sunucu bilgisayarları üzerinde bulunan, Windows Server işletim sistemlerinin, temel donanım ve cihazlarının yanısıra, Windows Server 2008 R2 sunucu işletim sistemine geçişi için hazırlıkların tamamlanmasında.
 • Microsoft System Center Operations Manager R2  ve Hyper-V veya yönetim sanallaştırma için gerekli temel donanımların tanımlanmasında.
 • SQL Server veritabanları ve örnekler üzerinde keşif yapılması durumunda
 • SQL Server makinalarının  ve SQL Server bileşenlerinin belirlenmesinde.
 • Hyper-V sunucu konsolidasyonu ve sanal sunucu yerleşimi için önerilerin yapılmasında.

MAP 6.0 Kullanımı ve Tracker Özelliklerine Genel BakışMAP Toolkit, Windows Server, Microsoft Office, Microsoft SharePoint Server ve SQL Server sunucularının yazılım kullanım özelliği, temel Microsoft Sunucu ürünleri için tutarlı yazılım kullanım raporları ve Microsoft Toplu Lisansı müşterilerine sunmaktadır. MAP Toolkit aracı ile, güncel yazılım kullanımı ve client bilgisayarlara gerçekleştirilen erişim geçmişi detaylı bir şekilde raporlanmaktadır.

MAP 6.0 İstemci Erişim Lisansları

Organizayonunuz içerisinde bulunan client bilgisayarların, mevcut network üzerinde bulunan termainal server bilgisayarında oturum açmalarına izin verilebilmesi için, Terminal server sunucusu tarafından verilecek olan geçerli bir (CAL) lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Terminal server bilgisayarının client bilgisyarlara cevap verebilmesi için, terminal server sunucusunun  etkinleştirilmiş olması gerekmektedir. Terminal server bilgisayarının etkinleştirilmesi sonucunda, Microsoft tarafından Terminal sunucusuna, sunucu mülkiyetini ve kimliğini doğrulayan dijital bir sertfifa sağlanmaktadır.


Şekil ? 1 Kullanıcı Lisansları

Terminal server bilgisayarına erişim gerçekleştirecek olan kullanıcıların sayısı ne olursa olsun, Terminal server bilgisayarı üzerindeki dosya depolama vb fonksiyonları kullanmak için her kullanıcının (CAL) satın alması gerekmketedir. Kullanıcı başına (CAL) client bilgisayar üzerindeki kullanıya, sınırsız sayıda bilgisayardan ve aygıttan terminal server bilgisayarına erişim gerçekleştirme hakkı vermektedir.

Harici Bağlantı Lisansları


Şirket dışındaki kullanıcıların örnek olarak; dış müteahhitler , ya da şifket network’üne erişim hakkı olmayan müşterilerin de terminal server sunucusu üzerinde erişim hakkının olmasını istiyorsanız iki tür lisanlama çeşidinden faydalabilirsiniz. Bunlar;

 • Harici Kullanıcı (CAL)’leri
 • Harici Kullanıcılar Tarafıdan Erişilecek Her Sunucu İçin External Connector (EC) lisansları satın almanız gereklidir.

Server Licensing CAL

Sunucu Lisanslama modelinde iki tür lisanslama seçeneneği mevcut. Bunlar;

 • İşlemci Başına Lisanslama Modeli
 • Sunucu Lisanslama Modeli

İşlemci Başına Lisanlama


Sunucu üzerinde bulunan her işlemcinin, işlemci başına lisansı olması gerekmektedir. Lisanslama gereksinimlerinin karşılanması halinde, sınırsız sayıdaki istemci bilgisayarın yada aygıtın sunucu üzerinde ki yazılıma erişimi gerçekleştirilir. İşlemci Lisanslama modelinde, gerek yerel alan ağı (LAN)  gerekse, geniş alan ağı (WAN) içerisinde bulunan sınırsız sayıda kullanıcının mevcut güvenlik duvarı dışından bağlanmak için internet üzerinden erişim hakkı verilmektedir. Bu lisanslama modelinde ek olarak sunucu lisansları veya İnternet Bağlantı Lisansları satın alınmasına gerek yoktur.

Sunucu Başına Lisanslama

Bu lisanslama modelinde ise, her sunucunun, tek bir lisansa ihdiyacı vardır. Sunucu üzerinde bağlantı gerçekleştirecek olan istemci bilgisayarların, İstemci Erişim Lisansları  (Client Access Licenses) ile lisanslanmış olması gerekmektedir. Server Lisanslama modeli yaygın olarak kullanılan bir lisanslama modelidir. Bu sunucu üzerinde çalıştırılan sunucu yazılımının her bir örneği için sunucuya bir lisans atamanız gerekmektedir. Sunucu yazılımının her bir örneği, fiziksel veya sanal işletim sistemi üzerinde de çalıştırılabilmektedir.


Evet , MAP 6.0 ile beraber gelen yeniliklerden kısaca bahsettikten sonra, Microsoft Assesment Planning Tool kurulumuna geçiş yapabiliriz. MAP 6.0 kurulumu grafik arayüzü bakımından,  daha önce de incelemesini gerçekleştirmiş olduğumuz MAP 5.5 versiyonundan  farkı bulunmamaktadır. MAP 6.0 kurulumunu gerçekleştirmek için ilk önce aşağıda vermiş olduğum adresten MAP 6.0 ‘ı download ediyoruz.

Link:http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566

Download işleminin ardından, programın kısayolu üzerine gelip çift tıklayarak programın çalışmasını sağlıyoruz.


Programın çalıştırılması işleminin ardından karşımıza, yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Welcome to the Microsoft Assesment and Planning Toolkit Setup Wizard penceresi çıkmakta. Kurulum sihirbazı penceresi arayüz bakımından bundan bir önceki sürüm ile aynı. Kurulum sihirbazı ekranını next diyerek geçiyoruz.


Yukarıdaki resimde, MAP 6.0 kurulumu için sistemimin  bazı gereksinimleri karşılamadığı görülmekte.MAP 6.0 kurulumu için gerekli olan  Net Framework 3.5 SP1 ve Microsoft Windows Installer dosyalarını ilgili seçenek üzerine gelerek Microsoft’un sitesinden download edebiliyoruz.


Evet,kurulum için gerekli olan  bileşenlerin sistemimize kurulmasının ardından karşımıza yukarıdaki şekilde de görmüş olduğunuz gibi License Agreement (Lisans Sözleşmesi) ekranı çıkmakta. Kuruluma devam edebilmek için lisans sözleşmesini onaylıyoruz next diyerek diğer bir adıma geçiş yapıyoruz.


Installation Folder penceresinde ise, Microsoft Assesment Planning Tool’un kurulum dosyalarının depolanacağı lokasyon bilgileri yer almakta. Eğer kurulum dosyalarının Program Files  klasörü dışında başka bir klasör içerisinde depolanmasını istiyorsak Browse tuşuna basarak karşımıza gelen pencere üzerinde gerekli lokasyon değişikliğini gerçekleştirebiliriz. Ben bu pencere üzerinde  herhangibir değişiklik yapmadan next diyerek diğer bir adıma geçiyorum.


SQL Server Express bölümünde, SQL Server kurulum yöntemini belirliyoruz. SQL Server kurulumunu hemen gerçekleştirmek için Download and Install seçeneğini, eğer kurulumu daha sonra gerçekleştirmek istiyorsanız Install from previously downloaded installation files seçeneğini seçemeniz gerekmektedir. Ben SQL Server kurulumunu şimdi gerçekleştirmek istediğim için ilk seçenek olan Download and install seçeneğini seçerek next diyorum.


next adımından sonra karşımıza bir önceki adımda olduğu gibi SQL Server Express kurulumu için License Agreement ekranı çıkmakta. SQL Server kurulumu için Lisans sözleşmesini kabul ediyorum  ve next diyorum.


Ready to Install penceresinde ise, SQL Server kurulumuna başlamadan önce, sistemimize birtakım SQL Server bileşenlerinin yükleneceği bize bildirilmekte. Ve Install tuşuna basarak SQL Server Express kurulumunu başlatıyoruz.


Yukarıdaki pencere üzerinde de görmüş olduğunuz gibi, kurulum senaryosu olarak ilk etapta, SQL Server Express’in download işlemi ve onun hemen altında da SQL Server Express kurulumunun yapıldığını görmekteyiz. SQL Server kurulumunun bitmesinin ardından ise, Microsoft Assesment and Planning Toolkit aracının kurulum işlemi başlayacaktır.


Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Kurulum başarılı bir şekilde tamamlanmış durumda. Eğer Microsoft Assesment Planning Toolkit yönetim konsolunun hemen açılmasını istiyorsanız Open the Microsoft Assesment and Planning Toolkit seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Gerekli işlemin ardından Finish tuşuna basarak bu pencereyide kapatıyoruz.


Evet, kurulumunun tamamlanmasının ardından karşımıza yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Microsoft Assesment Planning
Toolkit yönetim konsolu çıkmaktadır. Yönetim konsolu üzerinde ilk olarak yapacağımız işlem, yeni bir veritabanı envanteri oluşturmak olacaktır. Yönetim konsolu üzerinde yeni bir veritabanı envanteri oluşturmak için bir veritabanı ismi yazıyoruz ve ardından OK tuşuna basıyoruz. Aşağıdaki şekillerde ise, MAP 6.0 ve MAP 5.5 yönetim konsollarına ait ekran görüntüleri bulunmakta. .

MAP 6.0 Yönetim KonsoluMAP 5.5 Yönetim Konsolu


Microsoft Assesmenta and Planning Toolkit yönetim konsoluna ulaşmak için Start>> Programs >> Microsoft Assesment and Planning Tolkit adımlarını takip edebilirsiniz.


MAP 6.0 yönetim konsolu iki sütundan oluşmakta. sol sütunda envanter ve değerlendime ile ilgili bilgiler,sağ sütunda ise, çeşitli sistemler üzerinde  gerçekleştirilecek olan keşif ve hazırlık aşamaları gibi bilgiler yer almakta. Şimdi, MAP 6.0 yönetim konsolu üzerinde bulunan bu yapılandırma seçeneklerinin ne anlama geldiklerinden  ve hangi senaryolar üzerinde kullanıldıklarından bahsedelim.

Inventory and Assesment

Ortamda bulunan client bilgisayarlar ve sunucular hakkında bilgi toplar ve değerlendirir.

Discovery and Readiness

Bu seçenek ile beraber,
Client,sunucu,claud, veritabanı ve sanallaştırma
senaryoları üzerinde Envanter ve Dğerlendirme sihirbazı kullanılarak, envanter ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. MAP 5.5 versiyonunda olduğu gibi, bu versiyonda da Discovery and Readiness seçeneği içerisinde karşımıza birden fazla yapılandırma seçenekleri çıkmaktadır. Bu yapılandırma seçenekleri kullanılarak, Windows işletim sistemleri, Sanal Sunucular, ve MYSQL veritabanları üzerinde detaylı bir şekilde değerlendirme ve ayrıntılı raporlama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu seçeneklerden kısaca bahsedecek olursak;


Windows 7 Readiness

Mevcut ortamda bulunan tüm bilgisyarların, Windows 7 İşletim sistemine geçişini hazır hale getimek için, donanım veya yazılım gereksinimleri yönünden yükseltme türleri ile ilgili rapor ve önerilerin oluşturulması sağlanmaktadır. Bu oluşturulan rapor ve önerieler saysesinde, Windows 7 işletim sistemine geçirmeyi planladığımız bilgisayarların, donanımsal yönden Windows 7 gereksinimlerini karşılayıp karşılamadğını belirleyebilmekteyiz.


Şekil-1 İstemci Bilgisayarlar İçin Gerçekleştirilen Değerlendirme Özeti

Microsoft Windows Server 2008 R2 Readiness

Ortamda bulunan Windows Server 2003 işletim sistemi ile çalışan server bilgisayarlarımızı, Windows Server 2008 R2 işletim sistemine terfi ettirmek istiyorsak bu seçeneği kullanmamız gerekmektedir. Bu sayede, server 2003 işletim sistemi ile çalışan server bilgisayarlarımızın, Windows Server 2008 işletim sistemi için gerekli  olan donanım gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda detaylı bir şekilde rapor hazırlanmaktadır. Bu rapor içerisinde ise, Windows Server 2008 işletim sistemine terfi için gerekli olan envanter bilgileri bulunmaktadır.


Şekil-1 Windows Server 2008 R2 İşletim Sistemine Geçiş Yapan Bilgisayarların Değerlendirme özeti

Windows Server 2008 Readiness

Mevcut Sunucu bilgisayarlarımızı , Windows Server 2008 işletim sistemine geçişinde hazır hale getimek için donanım yükseltmeleri hakkında detaylı rapor oluşturulmaktadır.Bu seçenek ile beraber gerekli test ve incelemeler yapılarak, sistemimizin Windows Server 2008 sunucu  işletim sistemi için uygunluğu belirlenmiş olmaktadır.

Virtual Machine Discovery

Mevcut ortamda, Microsoft Hyper-V ve VMware gibi sanallaştırma senaryoları üzerinde detaylı bir rapor oluşturulması sağlanır.

Windows Server Roles Discovery

Network ortamındaki tüm client bilgisayarlar , sanal makinalar ve sunucu bilgisayarlar hakkında  detaylı bilgi oluşturulması sağlanır. Sunucu bilgisayarlar üzerinde yüklü durumda bulunan sunucu rolleri detaylı bir şekilde analiz edilir ve gerekiyorsa sunucu yükseltmesi için öneriler hazırlanır.

Microsoft SQL Server Discovery

Bu seçenek ile, ortamda buluna  SQL Server bilgisayarları ve SQL Server bileşenleri hakkında detaylı rapor hazırlanır.Hazırlanan bu rapor örneği, ortamda bulunan bütün SQL Server veritabanlarını göstermektedir.Üretilen bu rapor ile beraber,SQL Server veritabanlarının birleştirilmesi sağlanmaktadır. Aşağıdaki şekiller üzerinde, mevcut bilgisayarlar üzerinde yüklü durumda bulunan SQL Server sürümleri gösterilmektedir.


Şekil-1 Bilgisayarlar üzerinde yüklü durumda olan SQL Server sürümleri


Şekil-2 SQL Server çalıştıran İşletim Sistemleri Sayısı

Microsoft 2010 Readiness

Client bilgisayarlar üzerinde yüklü durumda bulunan mevcut Microsoft Office sürümlerinin, Microsoft Office 2010 sistemine geçiş sırasında detaylı bir analiz gerçekleştirilmesi sağlanır. Ve bu analiz sonucunda detaylı bir rapor üretilmektedir.


Şekil-1 Client bilgisayarların Microsoft Office 2010 ‘a geçiş raporları

Office 365 Readiness

Ortamdaki client bilgisayarların, Office 365’e geçişi için donanım ve yazılım yeterlilği bakımından değerlendirme yapılır, bu değerlendirme sonucunda Office 365’e geçiş için rapor oluşturulur.


Şekil-1 Office 365 çalıştıran Client Bilgisayar Değerlendirme Özeti

Web Application Discovery

SQL Server veri tabanı ortamında, stoklar, web uygulamaları örnekleri ve Windows Azure platformu için kurum içi iş yükünü planlamak için gerekli olan bilgileri raporlar.


Şekil-1 Windows SQL Server ve Windows Azure için kabul edilebilir uygulamaların listesi

Internet Explorer Discovery

Sistemimizde mecvut durumda bulunan Internet Explorer dışındaki tarayıcılar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Inventory Summary Result


Envanter sonuçları ekranında, ortamda bulunan bütün bilgisayarlar ve ürünler için gerçekleştirilen envanter sonuçları yer almaktadır. Inventory ekranında karşımıza envanter değerlendirmesi yapabileceğimiz iki seçenek çıkmaktadır. Bu seçenekler;

 • All Computers
 • All Product

All Computers

Network ortamındaki bütün client bilgisayarlar üzerinde envanter değerlendirmesi yapmak için Inventory and Assesment Toolkit Envanter ve Değerlendirme sihirbazını kullanacağız. Envanter ve Değerlendirme sihirbazını kullanarak bütün bilgisayarlar üzerinde envanter değerlendirmesi gerçekleştirmek için Inventory penceresinde bulunan Run the Inventory and Assesment Wizard sihirbazına çift tıklıyoruz.


Run the Inventory and Assesment Wizard sihirbazı penceresinin açılmasının ardından karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere çıkacaktır.


Inventory Scenarios (Envanter Senaryoları) penceresinde karşımıza birden fazla platform üzerinde envanter değerlendirmesi yapabileceğimiz seçenekler çıkmaktadır. Bu seçeneklerden kısaca bahsedecek olursak;

 • Windows Based Computers
 • Linux-based Computers
 • VMware Computers
 • Exchange Computers
 • SQL Server
 • Windows Azure Platform Migration
 • Mysql, Oracle and Sysbase

Windows Based Computers

Bu envanter senaryosu seçeneğinde, ortamda bululan SharePoint ve yapılandırma yöneticiside dahil olmak üzere, Windows tabanlı bilgisayarlar hakkında,donanım, cihaz ve yazılım ile ilgili envanter bilgileri toplamak için kullanılmaktadır. Elde edilen bu envanter bilgileri, Windows işletim sistemleri üzerinde migration işleminde fayda sağlamaktadır.

Linux-based Computers

Bu senaryo seçeneğinde, uzak lokasyonda bulunan Linux tabanlı işletim sistemleri üzerinde, donanım ve cihazlar hakkında bilgi toplamak için kullanılmaktadır. Bu envanter toplama işlemi, uzaktan erişilebilir komutlar yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

VMware Computers

Bu senaryoda ise, ortamda, VMware Server,VMware ESX, ve VMware ESXi sunucuları hakkında ayrıntılı bilgi toplamasını sağlamaktadır.

Exchange Computers

Bu senaryo modelinde ise, ortamda bulunan  Exchange Server ve Active Directory etki alanı hizmetleri hakkında bilgi toplaması sağlanmaktadır.

SQL Server

Bu senaryo modelinde, ortamda bulunan SQL Server bilgisayarına ait veritabanı motoru hakkında bilgi toplama amaçlı kullanılmaktadır.

Windows Azure Platform Migration

Ortamda bulunan Windows Azure ve SQL Azure platformlarında, migration planlaması için kullanılmaktadır. WMI ve SQL Server komutları, IIS örnekleri, web uygulamaları,ve SQL Server üzerinde çalılan veritabanları da dahil  olmak üzere, ortamdaki windows tabanlı makinaların cihaz ve yazılımları hakkında detaylı bilgi toplamak için kullanılmaktadır.

Mysql, Oracle and Sysbase

Ortamda bulunan mevcut MYSQL ve oracle bilgisayarları için yapılacak olan migration planlamasında kullanılır. Windows işletim sistemi tabanlı ortamlarda envanter planlaması yapmak için Invertory Scenario ekranı üzerinde Windows ? based Computers seçeneğini seçerek next diyoruz.


Next tuşunun akabinde karşımıza, Discovery Methods (Keşif Yöntemleri) penceresi çıkmakta. Yine bu ekran üzerinde,envanter planlaması için kullanacağımız birden fazla seçenek bulunmakta. Default olarak AD DS ve networking protocols seçenekleri seçili olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu seçeneklerin ne anlama geldiklerine kısaca göz atalım.

Use Active Directory Domain Services (AD-DS)

Active Directory etki alanı hizmetleri içerisinde bulunan tüm bilgisayarlar üzerinde envanter planlaması gerçekleştirmek istiyorsak bu seçenek üzerinden işleme devam edilmelidir.

Use Windows networking Protocols

Eğer network ortamında bulunan client bilgisayarlarınız, Active Directory etki alanı içerisinde bulunmuyorsa bu seçenek seçilmelidir.

Use System Center Configuration Mnager (SSCM)

Ortamınızda, System Center Configuration Manager sunucusu var ise, ve bu sunucu üzerinden envanter planlaması gerçekleştirmek istiyorsanız bu yöntem kullanılmalıdır.

Scan an IP adress range

Eğer envanter planlaması gerçekleştireceğiniz bilgisayarlar şube veya ofis dışında ise , ve bu bilgisayarlar üzerinde envanter planlaması yapılmak isteniyor ise bu yöntem seçilmelidir.

Manually enter computer names

Network üzerinde az sayıda bilgisayarınız mevcutsa, ve envanter çıkarma işlemi bu bilgisayarlar üzerinden yapılacaksa bu yöntem seçilmelidir.

Import computer names from a file

Eğer envanter bilgilerini bir dosya içerisinden almak istiyorsanız bu yöntem kullanılmalıdır. Ben Active Directory üzerinde bir envanter sorgulama gerçekleştirmek istediğim için,Use Active Directory Domain Services (AD-DS) seçeneğini seçerek devam ediyorum. İlgili seçenek seçildikten sonra, diğer bir adım olarak karşımıza Acrtive Directory Credentials penceresi çıkacaktır.


Ben envanter çıkarma işlemlerini Active Directory yapısı üzerinde gerçekleştirmek istediğim için karşıma, Active Directory domain ismi ve AD  kullanıcısı gibi bilgileri girebileceğim  kısımlar çıkmakta. Domain alanına, Active Directory domain ismini, Domain account alanına ise, Active Directory içerisinde bulunan kullanıcıya ait hesap bilgilerini girerek  next diyorum.


Active Directory Options sayfasında, mevcut Active Directory domain’i yer almakta.Active Directory domain’i içerisinde ise, Domain’e üye olmuş olan client bilgisayarlar,AD kullanıcıları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Eğer envanter çıkarma işlemlerini Active Directory içerisinde bulunan bilgisayarlar ve kullanıcılar üzerinde etkili olmasını istiyorsanız ilk seçeneği seçmeniz gerekecektir. İkinci seçenekte ise, mevcut yapınız da birden fazla Domain Controller (DC) varsa bu seçeneği seçemeniz gerekecektir.

Windows Networking Protocols  ekranında, ağ protokol tipini seçiyoruz ve next diyoruz.


All Computers Credentials yeni bir account oluşturmak için Create tuşuna basıyoruz.


Yukarıdaki şekil üzerinde  account oluşturulması esnasında kullanılacak olan Active Directory içersinde ki kullanıcıya ait kimlik bilgilerini gireceğimiz kısımlar mevcur. Gerekli bilgileri girdikten sonra Save tuşuna basarak girmiş olduğumuz kimlik bilgilerinin kayıt edilmesini sağlıyoruz.


Oluşturulmuş olan Account bilgilerini düzenlemek istersek, Edit tuşuna basarak düzenleyebilir. Eğer yeniden Account oluşturmak istersek Create tuşunu kullanabiliriz.


Yukarıdaki şekilde ise, teknoloji ve kimlik bilgileri yer almakta. Bu sayfayıda next diyerek geçiyoruz


Summary ekranında ise, bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemlerin özeti sunulmaktadır. Finish diyerek sorgu işlemini başlatıyoruz.


Envanter çıkarma işlemi  başlamış durumda.


Sorgulama işleminin akabinde, şekil üzerinde de gördüğünüz gibi envanter sorgulama işlemi gerçekleştirilen bilgisayarlara ait bilgisayar ismi,kullanılan işletim sistemi versiyonu ve hizmet paketi gibi bilgiler mevcut. Aşağıdaki şekiller üzerinde ise, Windows işletim sistemlerine ve çeşitli platformlara ait envanter sorgulama sonuçları yer almakta.

Windows 7 için Envanter sonuçları


Windows Server 2008 R2 Envanter sonuçları


Microsoft SQL Server Envanter sonuçları


Microsoft 2010 Envanter sonuçlarıMevcut ürünlere ait Envanter sonuçları


Evet, bu makalemizde, Microsoft Assesment Planning Toolkit (MAP 6.0) planlama aracı ile beraber gelen yenilikler hakkında bilgi sahibi olduk. Faydalı bir makale olması dileği ile hoşcakalın..

Kaynak: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb977556.aspx

Yavuz TAŞCI

Microsoft Certified Systems Engineer


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>