«

»

Mar 17 2012

System Center Operations Manager 2007 R2 Kurulumu

Yeni bir makale ile herkese merhaba. Bu makalemizde, Microsoft?un System Center Yönetim Ailesi tarafında yer alan, System  Center Operation Manager (SCOM 2007) ürünün  kurulumu ve SCOM 2007 ile beraber gelen yenilikler hakkında bilgi veriyor olacağız. SCOM 2007 R2 kurulum aşamalarına geçmeden önce, System Center Operation Manager, hakkında kısaca bilgi vererek makaleme devam etmek istiyorum.

System Center Operation Manager (SCOM) nedir?

2011-12-02_061807

System Center Operation Manager, kurumsal  IT organizasyonunun, uçtan uca izlenilmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. IT organizasyonu içerisinde bulunan binlerce client bilgisayarlar ve bu bilgisayarlar üzerinde konumlandırılmış uygulamalar, Operation Manager sunucuları üzerinden başarılı bir şekilde yönetilmekte, izlenilmektedir.  Operation Manager sayesinde, network üzerinde bulunan client bilgisayarlarımızın çalışma durumlarını  ve bu bilgisayarlar üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir sorunu, önceden tespit ederek, diğer servislerin herhangi bir kesintiye uğramadan çalışmasını sağlayabilmekteyiz. Yine System Center Operation Manager sayesinde, network üzerinde herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, hatanın nereden kaynaklandığına dair detaylı bir şekilde rapor alabilmekteyiz. System Center Operation Manager? in bizlere sağlamış olduğu faydaları kısaca özetlersek, bunlar;

·         Network ortamında bulunan client bilgisayarlar üzerindeki donanımların ve yazılımların detaylı bir şekilde rapor alabiliriz.

·         SCOM sunucusu üzerinden,  client bilgisayarlara,  uzaktan yazılım yükleme ve dağıtma işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

·         Client bilgisayarlar üzerindeki  işletim sistemine ait updateler ?in dağıtımını ve kurulumunu yapabiliriz.

·         Büyük çaplı networkler üzerinde bulunan, birden fazla  client bilgisayarın, donanımsal ve yazılımsal yönden ne gibi gereksinimlere ihtiyaç duyduklarını  belirleyebiliriz.

·         SQL Server Veritabanın  da meydana gelen sorunları belirleme

·         Uzak merkezde bulunan şubelerimizin kullanmış oldukları hatların sağlık durumu

·         Şirketimiz içerisinde çalışan  personelin,  herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda ,  kendisine uzaktan Help Desk hizmeti verilebilmesi  gibi..

Evet, makalemizin bu bölümüne kadar System Center Operation Manager ?in ne olduğunu ve SCOM 2007 ürününü kullanmamız sonucunda bizlere ne gibi fayda getireceğine kısaca değindik. Şimdi ise, SCOM 2007 ürünü ile beraber gelen server rolleri konusuna yavaş yavaş giriş yapalım.

System  Center Operation Manager 2007 R2 Server Rolleri

SCOM 2007 ürünü ile beraber gelen server rollerini iki ana başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar;

·         System Center Operation Manager kurulumu için zorunlu olan roller ve bileşenler

·         System Center Operation Manager kurulumu için  isteğe bağlı olarak kurulabilecek roller ve bileşenler

 

Kurulması Zorunlu Roller ve Bileşenler

Adından da anlaşılacağı üzere SCOM 2007 kurulumu için, tabiri caizse olmaz ise olmaz bileşenler arasında nitelendireceğimiz server rolleridir. Bunlar;

·         Database

·         Management Group (MG)

·         Root Management Server (RMS)

·         Agents

·         Operations Console

·         Management Packs (MP)

Database

SCOM 2007 ?nin, kurulması zorunlu olan bileşenleri arasında ilk olarak ,database (veritabanı) bileşeni gelmekte. Database bileşeninin zorunlu bileşenler arasında sayılmasının sebebi ise,  SCOM 2007 üzerinde gerçekleştirilen ayarlar, raporlar ve envanter verilerinin, SCOM 2007 sunucusu üzerindeki veritabanı içerisinde tutulmasından kaynaklanmaktadır.  SCOM 2007, veritabanı olarak , SQL Server veritabanı yazılımı üzerinden çalışmaktadır. System Center Operation Manager (SCOM) sunucusunun performanslı bir şekilde hizmet verebilmesi için, SQL Server yazılımı SCOM 2007 sunucusundan ayrı bir makine üzerinde konumlandırılmalıdır. SQL Server veritabanı, SQL Server 2005 SP1 veya SP2 üzeri bir sunucu üzerinde bulunmalıdır.

Root Management Server

Makalemizde, SCOM 2007 ile beraber, network üzerindeki client bilgisayarlarımız üzerinde izleme ve rapor tutma gibi işlemlerin gerçekleştirildiğinden bahsetmiştik. Client bilgisayarlarımız üzerinde bulunan yazılımları ve donanımları ayrıntılı bir şekilde izlemek için SCOM sunucusu üzerinde yönetimsel gruplar oluşturulmaktadır.  Oluşturulmuş olan bu gruba da , Root Management Server  (RMS) adı verilmektedir. Oluşturulmuş olan her yönetim grubu içerisinde bir adet RMS sunucusu barındırılabilmektedir.

Agents

SCOM 2007 Discovery sihirbazı, otomatik olarak yönetilen SCOM 2007 sunucuları üzerinde agent (ajan) dediğimiz araçlar yüklemektedir. SCOM 2007 sunucusu üzerinde bulunan bu agent?ler, bulunduğu bilgisayar ile ilgili bilgi toplamaktadır. Agent servisi, SCOM sunucusu üzerinde, OpsMgrHealthService ismi ile çalışmaktadır. Agent kurulu olan bir bilgisayar üzerinde veriler toplanır ve daha önceden toplanmış veriler ile karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda, herhangi bir hata ile karşılaşılırsa, uyarı ve rapor oluşturularak SCOM sunucusuna gönderilir.

Operations Console

Üzerinde, çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek birden fazla yönetimsel araç bulunmaktadır. Operations Console üzerinden, network ortamındaki bilgisayarlarımızın sağlık durumları hakkında detaylı rapor alma, yönetim grubu oluşturma, ajansız bilgisayar izleme ve bunun gibi bir çok yönetimsel işlemleri gerçekleştirebileceğimiz araçlar mevcuttur.

Management Pack

Adından da anlaşılacağı üzere, içerisinde birden çok yönetimsel araç barındıran bir server bileşenidir. Bu yönetimsel araçlardan bazıları;

·         Application Log Library

·         BaseliningTasks Library

·         Client Monitoring Internal Library

·         Default Management Pack

·         Distributed Application Designer Library

·         Audit Collection Services

·         Generic Report Library

·         MOM 2005 Backward Compatibility

·         Network Device Library

Gibi birçok yönetimsel araçlardan söz edebiliriz. Aşağıdaki adresten, SCOM sunucusu üzerinde kullanabileceğiniz yönetimsel araçlar paketini indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=12857

Yukarıda, SCOM sunucusu üzerindeki yönetimsel araçları maddeler halinde sıraladık. Şimdi bu araçlara kısaca değinelim.

Application  Log Library

İçerisinde , SCOM 2007 sunucusu üzerinde gerçekleştirilen uygulamalara ait loglar ve izleme kayıtları barındırılmaktadır.

BaseliningTasks Library

SCOM 2007 sunucusu üzerindeki  görev tanımlamalarını içeren bir yönetim paketidir.

Client Monitoring Internal Library

Bu yönetim paketi içerisinde, System Center Müşteri Yönetimi kontrolü, Customer Experience Improvement Program (CEIP) özellikleri ve organizasyon içerisindeki iş akışlarını içermektedir.

Default Management Pack

Bu paket içerisinde ise, kurallar, görevler, ve  SCOM 2007 sunucusu üzerinde kullanılabilecek tüm özel yönetim paketleri bulunmaktadır. Operations Manager 2007 kurulumu ile beraber gelen bir yönetim paketidir.

Distributed Application Designer Library

Hızla gelişen Web teknolojileri ve kurumsal yapı içersindeki uygulamaları desteklemek için tercih edilen bir platformdur.  Bu yönetim paketi ile, SCOM 2007 üzerinde, uygulama izleme ve kural oluşturma gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.  Aynı zamanda Operations Manager sunucuları üzerinde oluşturulmuş olan raporlara uygun merkezlerden erişimi kolaylaştırmaktadır.

Audit Collection Services (ACS)

Denetim Toplama Hizmetleri (ACS), bir denetim ilkesi tarafından oluşturulan kayıtların merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlayan bir araçtır. ACS, default olarak Windows işletim sistemi tabanlı bilgisayar üzerinde,  denetim politikası oluşturmaktadır. Denetim ilkesi politikası oluşturulan bu bilgisayar üzerindeki bütün olaylar, yerel güvenlik denetimi tarafından kaydedilmektedir.  Bu işlem, Windows işletim sistemi ile çalışan sunucular üzerinde de geçerlidir.  ACS kullanılarak, kuruluşlar merkezi olarak yönetilen bir veritabanına Microsoft SQL Server tarafından sağlanan veri analizi ve raporlama araçlarını kullanarak gerçekleşen olayları filtreleme ve analiz etme imkanına sahip olmaktadırlar.

Generic Report Library

SCOM 2007 sunucusu üzerinde, birkaç tıklama ile, bellek performans geçmişi raporlama ve  SCOM 2007 sunucusu üzerindeki nesneler hakkında raporlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz daha önceden oluşturulmuş olan bu raporları yeniden düzenleyip , içerisine güncel raporları da ekleyebilirsiniz.

MOM 2005 Backward Compatibility

Bu paket içerisinde, System Center Operations Manager 2007 ürününden önceki bir System Center Yönetim ürünü olan MOM (Microsoft Operations Manager) ürünü için geriye dönük tanımlamalar içermektedir.

Network Device Library

Bu yönetim paketi içerisinde ise, yönlendiriciler ve ağ anahtarları ile ilgili anahtarlar belirlemek ve sistemde mevcut durumda bulunan ağ bağlantılarını izleme yetenekleri yer almaktadır.

Evet, makalemizin bu bölümüne kadar, SCOM 2007 kurulumu için yüklenmesi zorunlu olan bileşenlerden bahsettik. Şimdi ise, kurulması isteğe bağlı server rollerin den bahsediyor olacağız.

Opsiyonel SCOM 2007 Server Bileşenleri

Evet, yukarıdaki başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu bölümde SCOM 2007 kurulumu için zorunlu olmayan bileşenlerden bahsedeceğiz. Bunlar;

Management Server (Yönetim Sunucusu)

Operations Manager ortamında, yönetim paketlerini alma , dağıtma gibi işlemler için öncelikli olarak ortamda bir yönetim sunucusu kullanılmaktadır. Operations Manager ortamına yeni kurulan bir makineye Root Management Server (RMS) adı verilmektedir. Ortamdaki mevcut durumda bulunan Root Management Server?in herhangi bir sebeple hizmet verememesi durumunda, diğer Management Server? lar devreye girmektedir. Root Management Server? den sonra ortama kurmuş olduğumuz ikinci bir makineye de Management Server adı verilir.  Management Server (Yönetim Sunucusu), aynı zamanda uzak merkezde bulunan client bilgisayarlarımızı izleme amaçlı da kullanılabilmektedir. Örnek olarak, URL izleme ve (cross-platform monitoring) çapraz platform izleme imkanı da sunmaktadır. 

Gateway Server

Operations Manager 2007 ortamında bulunan yönetim sunucuları, kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için aralarında authenticate (kimlik doğrulama) yapmaları gerekmektedir. Operations Management sunucuları kimlik doğrulama işlemini Kerberos protokolü üzerinden gerçekleştirmektedirler. SCOM platformu üzerinde bulunan Management Server?lar, Active Directory forest ?i içerisinde, karşılıklı kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirirler. Operations Manager ortamında bulunan Agent?ler ve Management Server?lar arasında firewall (güvenlik duvarı) mevcut ise, ilgili port güvenlik duvarı içerisinde aktif edilerek Agentler?in ve Management Sunucuların aralarında iletişim kurmaları sağlanır. System Center Operation Manager 2007 R2 ile beraber artık Workgroup ortamında çalışan client bilgisayarlarımızı da, Gateway Server özelliği ile izleyebilmekteyiz.

Web Console

Makalemizde, SCOM 2007 ürünü ile beraber yönetim tarafında birçok yeni yönetim araçlarının da beraber geldiğini söylemiştik. SCOM 2007 ?nin Web Console bileşeni sayesinde, belirtmiş olduğum yönetimsel işlemlerin tümünü Web Console üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Operations Consol üzerinde bulunan bütün işlemler, web consol üzerinden de gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Paketi Yazma Konsolu

Operations Manager 2007 yazma konsolu, zengin yönetim paketi yazma işlevselliği sağayan bir stand- alone uygulamasıdır. Geliştirme  konsolu kullanılarak, SCOM sunucusu üzerinde yeni yönetim paketleri oluşturma, oluşturulan yönetim paketlerini görüntüleme ve daha önceden oluşturulmuş olan yönetim paketini değiştirme gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir.  Operations Manager Authoring Konsolunu http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?DisplayLang=en&id=14989 adresinden indirebilirsiniz.

Reporting Server

Microsoft SQL Server Reporting Services,  SP1 veya sonrası SQL Server sürümlerinin kurulu olduğu sistem üzerinde çalışan Operations Manager bileşenidir. İsteğe bağlı olarak yüklenebilen bir bileşendir. Reporting Server, SCOM sunucusu üzerinde oluşturulan verileri ve raporları , oluşturmak ve sunmak ile görevlidir.  Eğer mevcut ortamınızda Reporting Server kurulumu gerçekleştirmek istiyorsanız, performans açısından Reporting Server?i SCOM sunucusundan ayrı bir makina üzerine kurmanız tavsiye edilir. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse, Reporting Server bileşeni kurulması zorunlu olmayan bileşenler arasında olup, kurulumu isteğe bağlıdır.

Operations Manager 2007 Command Shell

Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows XP işletim sistemlerinde kullanılması amacı ile Microsoft 2006 yılında Windows PowerShel komut satırı arabirimini tanıttı. Windows PowerShell, görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmış olan bir servis bileşenidir.

System Center Operations Manager 2007 Dağıtım Topolojileri

Raporlama Hizmetleri servisi, sunucu bileşenlerini dağıtmak için birden çok seçenek sunmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde, hem yerel modda, hem de SharePoint tümleşik modunda dağıtım topolojileri yer almaktadır.

Single Server Deployment

Bu seçenek ile, dağıtım yapılandırma işlemi , tek bir sunucu üzerinden gerçekleştirilir. Rapor sunucusu örneği , veritabanı alt yapısı aynı sunucu üzerinde çalışmaktadır. Aşağıdaki diagram üzerinde, tek bir sunucu üzerinden gerçekleştirilen dağıtım yapılandırması örneği bulunmaktadır.

Image00025

Standart Server Deployment

Bu topoloji örneğinde ise, başlıktan da anlaşılacağı gibi, standart bir dağıtım işlemi gerçekleştirilmektedir. Single Server Deployment topolojisine nazaran, bu topolojide sunucu rapor örneği, rapor sunucusunu barındıran SQL Server veritabanı örneği aynı sunucu üzerinde çalışmaktadır. Aşağıdaki diyagram da ,  standart bir sunucu üzerinden gerçekleştirilen dağıtım örneği yer almaktadır

Image00028

Standart Server Deployment topolojisinde, rapor sunucusu ve SQL Server veritabanının aynı sunucu üzerinde barındırıldığını söyledik. Bunun sebebi ise, raporlama sunucusu ve veritabanı alt yapısı aynı bilgisayar üzerinde barındırıldığı zaman, CPU , bellek ve diske erişim gerçekleştirilmesi esnasında, herhangi bir performans kaybı yaşanmamasıdır.

Standart Scale ? Out Server Deployment

Standart ölçekli sunucu dağıtımında ,çok sayıdaki raporlama sunucuları, tek bir veritabanı üzerinde tutulmaktadır. Uzak merkezde bulunan raporlama sunucusu üzerinde, SQL Server veritabanı örneğinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki şekil üzerinde ise, standart ölçekli bir yapıda bulunan, raporlama sunucusu üzerindeki SQL Server veritabanına ait bir dağıtım örneği yer almaktadır.

Image00029

Advanced Scale ? Out Server Deployment

Standart yatay ölçeklendirme dağıtımına ek olarak, daha gelişmiş raporlama işlemi gerçekleştirme ortamı sağlar. Buna ek olarak, etkileşimli rapor hazırlama, sadece planlanmış olan raporları işleme ve işlenmiş olan bu raporları ayrı bir sunucu üzerinde depolama imkanı sunmaktadır. Aşağıdaki şekil üzerinde ise, ileri seviyeli bir sunucu dağıtımı yapılandırma örneği yer almaktadır.

Image00026

System Center Operations Manager 2007  R2 Sistem Gereksinimleri

Operations Manager Veritabanı Kurulumu İçin Gerekli Olan Sistem Gereksinimleri

Image00022

Yönetim Sunucusu İçin Gerekli Olan Sistem Gereksinimleri

Image00023

Reporting Server Kurulumu İçin Gerekli Olan Sistem Gereksinimleri

Image00024

Donanım Tarafındaki Sistem Gereksinimleri

Operation Manager Veritabanı Konsolu İçin Gerekli Sistem Gereksinimleri

·         2.8 GHZ veya daha hızlı bir işlemci

·         4 GB RAM

·         50 GB Boş Disk Alanı

 

Yönetim Sunucusu İçin Gerekli Olan Sistem Gereksinimleri

·         2.8 GHZ veya daha hızlı bir işlemci

·         2 GB veya Üzeri RAM

·         20 GB Boş Disk Alanı

 

Server Reporting Kurulumu İçin Gerekli Olan Sistem Gereksinimleri

·         2.8 GHz veya daha hızlı işlemci

·         2 GB veya Üzeri RAM

·         20 GB  Boş Disk Alanı

 

Diğer Servis bileşenleri için bilgi almak isterseniz http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb309428.aspx adresini inceleyebilirsiniz..

 

 

Evet, makalemizin bu bölümüne kadar SCOM 2007 ile beraber gelen yeniliklerden , server rollerinden ve desteklemiş olduğu sistem gereksinimleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım. Makalemin bundan sonraki bölümlerinde SCOM 2007 kurulumuna yer veriyor olacağız. Kurulum aşamalarına geçmeden önce, SCOM 2007 kurulumunu gerçekleştireceğim platform hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

System Center Operations Manager 2007 kurulumu için VM üzerinde;

·         Bir adet Windows Server 2003 R2 işletim sistemi yüklü Domain Controller (DC) Makinam (1 GB RAM)

·         System Center Operation Manager 2007 kurulumunu gerçekleştireceğim, Windows Server 2003 R2 işletim sistemi yüklü SCOM 2007 makinam (2GB) RAM

·         Ve Client tarafında ise, Windows 7 işletim sistemi yüklü ve üzerinde 1 GB RAM  değerine sahip sanal makinam

Evet, kurulumu gerçekleştireceğim yapı hakkında da kısaca bilgi verdikten sonra, kurulum aşamalarına geçiş yapabiliriz.

System Center Operation Manager (SCOM 2007 R2 Kurulumu

System Center Operation Manager 2007 R2 kurulumu için gerekli olan kurulum dosyasını http://technet.microsoft.com/tr-tr/evalcenter/bb738014.aspx adresinden temin ediyoruz. Kurulum dosyasını temin ettikten sonra kurulum dosyalarını kaydettiğimiz dizine girip SetupOM dosyasına çift tıklıyoruz. Bu işlemin ardından karşımıza aşağıdaki şekildeki gibi bir ekran gelecektir.

Image00001

System Center Operations Manager 2007 R2 Setup ekranında karşımıza yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, birden fazla seçenek çıkmaktadır. Bunlar;

·         Prepare

·         Install

·         Other Information

Prepare

Check Prerequisites seçeneğini kullanarak sistemimizin SCOM 2007 kurulumu için ne gibi gereksinimlere ihtiyaç duyduğunu bu seçenek yardımı ile öğrenebiliriz. Bu kısımda benim hoşuma giden taraf ise, sistemimizde herhangi bir eksiklik çıkması durumunda pencere üzerindeki linkler?i kullanarak ilgili bileşeni indirme imkanımız mevcutJ)

Image00002

Yukarıdaki şekil üzerinde de görmüş olduğunuz gibi, sistemimiz SCOM 2007 kurulumu için henüz hazır durumda değil. Kuruluma start verebilmemiz için gerekli bileşenleri sistemimize yüklememiz gerekiyor. Pencere üzerinde, az önce de belirtmiş olduğum gibi, ilgili bileşeni download edebilmemiz için ilgili seçenekler mevcut. Herhangi bir bileşeni indirmek için more butonuna basmanız yeterli. Bu işlemden sonra direk üretici sitesine yönlendiriliyorsunuz.

Image00007

Evet, SCOM kurulumu için gerekli bileşenleri sistemimize yükledikten sonra, yukarıdaki gibi bir ekranla karşılaşıyoruz. Şekil üzerinde de görüldüğü gibi , sistemimde tek eksik bileşen olarak RAM yetersiz görülmekte. RAM miktarının yetersiz olması SCOM kurulumuna başlamamız için herhangi bir sorun teşkil etmemekte. Üst tarafta , SQL Server Name kısmında ise, SQL Server bilgisayarıma ait bilgisayar isimi görülmekte. Bu işlemlerden sonra da Close diyerek bu pencereyi de kapatıyoruz.

Install

Install seçeneğinde ise, System Center Operations Manager 2007 R2 kurulumunu ve diğer SCOM bileşenlerini sistemimize yüklememiz için gerekli olan kurulum seçenekleri mevcut. Biz, sistemimize, makalemizin de ana konusunu oluşturan System Center Operation Manager 2007 R2 kurulumu gerçekleştireceğimiz için bu seçeneği seçiyoruz.

NOT: Diğer SCOM 2007 Bileşenlerinin Kurulum aşamaları İlerleyen Makalelerimizde Detaylı Bir Şekilde Ele Alınacaktır..

Image00003

İlgili kurulum seçeneğinin seçilmesi akabinde karşımıza, Welcome to the System Center Operations Manager 2007 R2 Setup Wizard ekranı çıkmakta. Bu ekranı next diyerek geçiyoruz.

Image00004

End ?User License Agreement ekranında ise, Lisans sözleşmesini kabul edip next diyoruz.

Image00005

Product Registration penceresinde ise, gerekli bilgiler girildikten sonra next diyoruz.

Image00006

Bu pencere üzerinde ise, SCOM kurulumu sırasında sistemimize ınstall edilecek olan servisler yer almakta. Eğer kurulum sırasında, yüklenmesini istemediğimiz bir komponent var ise, bu liste içerisinden belirleyebiliyoruz.  Eğer SCOM kurulum dosyalarının Program Files klasöründen başka bir klasöre kaydedilmesini istiyorsanız Browse tuşuna basarak lokasyon değişikliği yapbilirsiniz. Tavsiye edilen yöntem ise, kurulum dosyalarının default olarak bırakılmasıdır. Ben bu ekran üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan next diyorum.

Image00008

Prerequisite Check penceresinde ise, bir Warnings (uyarı mesajı) alıyoruz. Uyarı mesajı vermesinin sebebi, sistemimde kurulum için önerilen 2 GB  RAM?in bulunmamasıdır.Eğer sisteminizde hangi bileşenin eksik olduğunu öğrenmek istiyorsanız View Log butonuna basarak hangi bileşenin eksik olduğunu öğrenebilirsiniz. . Bu uyarı mesajı kuruluma devam etmemizi engellememektedir.   Next diyerek diğer bir adıma geçiş yapıyoruz.

Image00009

Bu ekran üzerinde ise, ortama kurulacak Management Server için Group Name ve bu Management Sunucusunu yönetecek olan kullanıcı grubu seçiyoruz. Management Group ismş olarak ben YT ismini verdim. Management Sunucusunu yönetecek olan kullanıcı grubunu ise Administrator olarak belirledim. Pencere üzerinde bulunan Browse tuşuna basarak, ilgili kullanıcı grubunu belirleyebilirsiniz.

Image00011

SQL Server Database Instance  ekranında ise,  SQL Server bilgisayarımızın ismini ve port numarasını belirliyoruz. SQL Server Database Instance bölümünde, mevcut SQL Server bilgisayarınızı liste içerisinden seçebilirsiniz. SQL Server port numarası default olarak, ?1433? şeklinde karşımıza çıkmakta. Bu işlemlerinde ardından next diyerek diğer bir adıma geçiş yapıyoruz.

Image00012

Database and Log File Options ekranında, SQL Sever bilgisayarımızın veritabanı ismi ve veritabanı boyutu gibi bilgiler bulunmakta. Şekil üzerinde de görüldüğü gibi, SQL Server veritabanın boyutu, default olarak ?1000 MB? olarak belirlenmiş  durumda. Data file Location kısmında ise,  SQL Server veritabanına ait dosyaların depolanacağı lokasyon bilgileri mevcut. Alt tarafta ise yine, log dosyalarının depolanacağı loasyon bilgileri yer almakta.

Image00013

Management Server Action Account ekranında ise, Active Directory ortamı içerisinde oluşturmuş olduğum kullanıcıyı User Accunt kısmında tanımlıyorum. Siz User Account kısmında direk Administrator hesabını tanımlayarakta bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli tanımlamalar da yapıldıktan sonra next diyerek diğer bir adıma geçiyoruz.

Image00015

Web Console Authentication Configuration ekranında ise, Web  Console üzerinden Management Server sunucusuna bağlantı gerçekleştirirken ne tür bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştireceğimiz sorulmakta. Burada önerilen seçenek, Use Windows Authentication seçeneğidir. Bu seçenek ile beraber, Web Console üzerinden bağlantı gerçekleştiren kullanıcılar, Windows Kimlik Doğrulama sistemini kullanarak SCOM sunucusuna erişim gerçekleştirmektedirler.

Image00016

Operations Manager Error Reports ekranında ise, Operations Management Sunucusu üzerinde oluşan hataların Microft?a gönderilip gönderilmeyeceğini ayarlayabilmekteyiz. Ben herhangi bir işlem yapmadan next diyorum.

Image00017

Customer Experience Improvement Program ekranında ise, Müşteri deneyimi geliştirme programına katılmak isteyip istemediğimiz sorulmakta. Ben bu programa katılmak istemediğim için I don?t want to join the program at this time seçeneğini seçiyor  ve next diyorum.

Image00018

Evet, tüm bu işlemlerden sonra artık SCOM 2007 kurulumuna start vermeye hazır durumdayız. Install tuşuna basarak SCOM 2007 kurulumunu başlatıyoruz.

Image00019

Image00020

Ve SCOM 2007 kurulumu başarılı bir şekilde tamamlandı. Finish diyerek bu pencereyide kapatıyoruz.

Image00021

Evet, nihayet SCOM 2007 Operations Management  Console karşımızdaJ

Evet, bu makalemizde, Microsoft?un System Center Yönetimi ailesinden birisi olan System Center Operations Manager 2007 R2 kurulumu ve Operations Manager ile beraber gelen yenilikler hakkında bilgi sahibi olduk. Bir daha ki  makalemde görüşmek üzere hoşcakalın..

Yavuz TAŞCI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>