«

»

Ara 20 2013

Windows Server 2012 Hyper-V Replication

 Merhabalar, bu makalemde sizlere Microsoft?un sunucu işletim sistemi tarafında çıkarmış olduğu işletim sistemlerinden birisi olan, Windows Server 2012  işletim sistemi ile beraber gelen Hyper-V 3.0 platformu üzerinde,  Hyper-V replica işlemlerinden bahsediyor olacağım. Uygulama tarafına geçiş yapmadan önce, kafanızda soru işareti kalmaması açsısından makalemize, Hyper-V Replika nedir, Hyper-V replika işlemini kullanma amacımız nedir gibisinden sorulara cevap vererek devam ediyor olalım.

Hyper-V Replika Nedir?

Hyper-V replika, Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 ile beraber gelen bir özellik olup, farklı lokasyonlar üzerinde bulunan Hyper-V sunucularının birbirleri arasında replike olarak çalışmasını sağlamaktadır.  Hyper-V replika özelliği sayesinde, Primary Server olarak yapılandırmış olduğunuz sunucunuz üzerinde bulunan sanal makinalar, uzak lokasyon üzerinde bulunan Replikasyon sunucusu üzerine belirli aralıklarla taşınmaktadır.  Peki, Hyper-V replikayı ne için kullanıyoruz, şimdi de bunu kısaca açıklayalım.

Niçin Hyper-V Replika Kullanırız?

Hyper-V Replika özelliğini kullanmaktaki temel amacımız,  organizasyonumuz içerisinde bulunan sunucu ve hostlarımızın, yangın,sel vb felaketler sonucunda, herhangi bir veri kaybına maruz kalmamak için Hyper-V replika özelliğini kullanmamız gerekmekte. Bu tanıma örnek bir senaryo ile açıklama getirecek olursak, diyelim ki, organizasyonunuz içerisinde, şirketin işleyişi için önem arz eden fiziksel veya sanal sunucularınız var. Örnek olarak Active Directory ve Exchange Server sunucunuz. Peki ne var bu Active Directory sunucunuz içerisinde? Kullanıcı grup ve hesaplarınız, Organizational Unit?leriniz, yazıcılarınız ve bunun gibi bir çok obje AD sunucunuz içerisinde bulunmakta. Active Directory sunucunuzun çökmesi sonucunda, sunucunuz içerisinde bulunan verilere ve kullanıcı hesaplarına erişemeyecek duruma gelecek. Buda size ciddi derece de iş kayıpları yaşamanıza neden olacaktır.

image

Yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi, mevcut lokasyon üzerinde, ana host diye tabir edebileceğimiz Pirmary Site ve başka bir lokasyonda, Replicate Site bulunmakta. Hyper-V Replika sunucuPrimary Site içerisinde bulunan  CRM, SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server ,IIS sunucularınız, Hyper-V Replika özelliği sayesinde, Primary Site üzerinde çalışan bu sunucular, diğer lokasyon da bulunan Replicate Server sunucunuz üzerie anlık olarak taşınmaktadır. Hyper-V replika sayesinde, Primary Site üzerindeki sunucularınızın çalışmaması durumunda, sunucularınızın bir yedeği Replica Server üzerinde de bulunduğu için sanal sunucularınız çalışmaya devam edecektir. Hyper-V 3.0 ile beraber gelen yeni özellikleri de kısaca açıklayacak olursak;

·         Kesintisiz Yükseltme

·         30 saniyeye kadar Replikasyon Frekansı Desteği

·         Ekstra Kurtarma Noktaları

·         Genişletilmiş Çoğaltma Desteği

·         Performans İyileştirmeleri

·         Çevrim İçi Boyutlandırma

·         Hyper-V Recovery Manager

Özelliklerden bahsedebiliriz.

 

Kesintisiz Yükseltme

Windows Server 2012 Hyper-V versiyonundan, Windows Server 2012 R2 Hyper-V versiyonuna geçiş yapmak istediğiniz de yapmanız gereken işlem, mevcut yapıya Windows Server 2012 R2 Hyper-V sunucusu kurarak, Windows Server 2012 Hyper-V hostu üzerinde çalışan sanal makinalarınızı Live Migration yöntemi ile Windows Server 2012 R2 Hyper-V platform üzerine taşıyabilirsiniz.

 

30 Saniyeye Kadar Replikasyon Frekansı Desteği

Windows Server 2012 R2 öncesi işletim sisteminde (Windows Server 2012) Hyper-V replikasyon işlemi sırasında, sanal makinaların Replikasyon Frekansı süresi minimum 5 dakika ile sınırlı idi. Windows Server 2012 R2 işletim sisteminin gelmesi ile beraber artık sanal makinaların Replikasyon Frekans süresini 30 saniyeye kadar düşürmek mümkün.

 

Ekstra Kurma Noktaları

Windows Server 2012 işletim sisteminde, Recovery point sayısı 16 iken, Windows Server 2012 R2 işletim sistemi ile beraber bu sayı 24?e yükseltilmiş durumda.

Genişletilmiş Çoğaltma Desteği

Windows Server 2012 R2 Hyper-V ile beraber, çoğaltma desteği geliştirilerek, felaktten koruma anında ek koruma katmanı sağlamaktadır.

Performans İyileştirmeleri

Windows Server 2012 R2 Hyper-V ile beraber, IOPS ve depolama kaynaklarının kullanımında da iyileştirme yapıldı. Bunlardan en önemlisi,  , snapshot-based recovery ile noktadan noktaya kurtarma işleminde performans iyileştirmeleri yapıldı.

 

 

 

Çevrim İçi Boyutlandırma

Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replike beraberinde, Storage Migration ve VM replike gibi özellikleri de beraberinde getirdi. Bunun dışında, Windows Server 2012 R2 Hyper-V, çalışır durumda olan bir sanal makinanın boyutunun online olarak değiştirilebilmesini sağlamaktadır.

 

Hyper-V Recovery Manager (HRM)

Windows Server 2012 R2 Hyper-V Recovery Manager, Windows Azure servisi ile beraber, mevcut cloud yapınızda bulunan sanal makinalarınızın uzaktan yönetimini ve izlenmesini sağlamaktadır.  Hyper-V 3.0 ile beraber gelen yeniliklerden kısaca bahsettikten sonra, Hyper-V Replika işlemlerinde ne gibi kavramlar kullanılıyor bunlara bir göz atalım.

Hyper-V Replika Terimleri

 

Replication

 

Birinci sanal makina üzerinde meydana gelen veri değişikliklerini, diğer lokasyonda bulunan replikasyon sunucusu üzerine gönderme işlemini grçekleştirir.

Primary Server

 

Ana host olarak tabir edebileceğimiz Hyper-V sunucusudur. Üzerinde, sanal Hyper-V sunucularınız bulunur.

Primary Virtual Machine

 

Hyper-V Replikasyon işlemleri sırasında kullanılan birinci sanal makinadır. Primary Server sunucusu üzerinde çalışmaktadır.

 

Replica Server

Primary Server tarafından gönderilen sanal makinaların tutulduğu  bir Hyper-V sunucusudur. Hyper-V hostu , yani Primary Server üzerinde çalışan sanal makinaların offline duruma gelmesi durumunda, sanal sunucular bu Replica Server üzerinden çalışmaktadır. Birincil Hyper-V sunucusu üzerinde çalışan sanal sunucular üzerinde meydana gelen herhangi bir değişiklik replika sunucusuna da gönderilir.  

Replica Virtual Machine

 

Replika sunucusu üzerinde çalışan bir sanal makinadır. Birincil Hyper-V hostunda meydana gelen değişikliker, bu sunucu üzerinde de uygulanmaktadır.

 

Planned Failover

Mevcut yapı üzerinde bulunan sunuculardan bir tanesinin, elektrik veya herhangi bir donanımsal problemlerden dolayı Primary Server üzerinde meydana gelen bir hata sonucunda, sanal makinanın çalışması Replika sunucusu üzerinden planlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Unplanned Failover

Primary Server üzerinde meydana gelen bir hata sonucunda, sanal makina kopyalarının replika server üzerinden çalıştırılması işlemidir. Plansız failover seçeneğinde, recovery havuzu içerisinden en son replike edilmiş olan sanal makinayı seçme imkanı da mevcuttur.

 

Hyper-V Replikasyon işlemlerinde karşılaşabileceğimiz teknik kavramlardan da kısaca bahsettikten sonra, Replikasyon işlemini gerçekleştireceğim mevcut yapı hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum.

Mevcut Yapı

Hyper-V replikasyon işlemini gerçekleştireceğim mevcut yapıda node1 ve repsrv isminde  2 adet, Windows Server 2012  Hyper-V sunucum mevcut. HP-node1 isimli sunucum üzerinde ise,bir adet Windows Server 2012  işletim sistemine sahip sanal makina mevcut.

01

02

Yukarıdaki resimlerde de görmüş olduğunuz gibi, her iki sunucumuz da WORKGROUP ortamında.  Ben bu senaryoda, replikasyon sunucusu olarak HP-NODE2 isimli sunucumu kullanacağım. Replikasyon işlemlerine başlamadan önce, ilk etapta her iki Hyper-V sunucumuz üzerinde sertifika oluşturmamız gerekmekte. Sertifika oluşturma işlemleri için ise, makecert uygulamasından yararlanacağız.  Makecert uygulamasını  http://msdn.microsoft.com/en us/windowsserver/bb980924.aspx   adresinden SDK paketini download ederek kullanabilirsiniz. Makecert uygulamasını download ettikten sonra C:\ sürücüsü içerisinde cert isminde bir klasör oluşturup ilgili uygulamayı bu klasör içerisine extract ediyoruz. Extract işleminin de ardından HP-NODE1isimli sunucum üzerinde aşağıdaki komutu çalıştırıyorum. Bu komutun çalıştırılması ile beraber, yeni bir root sertifika oluşturmuş oluyorum.

makecert -pe -n ?CN=HP-NODE1RootCA? -ss root -sr LocalMachine -sky signature -r?HP-NODE1RootCA.cer?

image

Yukarıdaki komut satırının çalıştırılması ile beraber yeni bir kök sertifika oluşturmuş olduk. Şimdi, yine cmd üzerinde aşağıdaki komutu çalıştırarak HP-NODE1 sunucumuz için yeni bir FQDN sertifikası oluşturacağız.

makecert.exe -pe -n ?CN=HP-NODE1? -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in ?HP-NODE1RootCA? -is root -ir LocalMachine -sp ?Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider? -sy 12 HP-NODE1Cert.cer

image

Bu komut setinin de çalıştırılmasının ardından, daha önceden oluşturmuş olduğumuz cert isimli klasörün içerisine giriyoruz ve ilgili sertifikaların oluşup oluşmadığını kontrol ediyoruz.

image

Yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi sertifikalar oluşmuş durumda.  Sertifika oluşturma işlemlerinin ardından aşağıdaki komutları çalıştırarak HPNODE1  sunucum için kayıt defterinde yeni bir kayıt oluşturuyorum.

reg add ?HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtualization\Replication? /v DisableCertRevocationCheck /d 1 /t REG_DWORD /f

image

Registery kaydımız yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi başarılı bir şekilde oluşturulmuş durumda. HP-NODE1 sunucum üzerindeki sertifika ve registery işlemlerinden sonra, HPNODE2 sunucuma geçiş yapıp, aynı işlemleri bu sunucum üzerinde de gerçekleştiriyorum.

 

makecert -pe -n ?CN=HP-NODE2RootCA? -ss root -sr LocalMachine -sky signature -r?HPNODE2 RootCA.cer?

image

makecert.exe -pe -n ?CN=HP-NODE2? -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in ?HP-NODE2RootCA? -is root -ir LocalMachine -sp ?Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider? -sy 12 HP-NODE2Cert.cer

image

HP-NODE2 isimli sunucum üzerinde de sertifikaları oluşturduktan sonra, aşağıdaki komut ile registery içerisinde yeni bir kayıt oluşturuyorum.

reg add ?HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtualization\Replication? /v DisableCertRevocationCheck /d 1 /t REG_DWORD /f

image

The operation completed successfuly mesajı ile register kaydımızın başarılı bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz. Bu işlemlerden sonra, HP-NODE1 ve HP-NODE2 isimli Hyper-V sunucularım  üzerinde Replikasyon özelliğini enable duruma getiriyorum.

13

HPNODE1 sunucum üzerinde, kimlik doğrulama yöntemi için Use Certificate-based Authentication (HTTPS) seçeneğini seçtikten sonra Select Certificate diyerek oluşturmuş olduğum sertifikayı tanımlıyorum.

14

OK diyerek sertifika tanımlama işlemini bitiriyorum.

09

HP-NODE1 sunucum üzerinde replikasyon özelliğini aktif duruma getirdikten sonra, HP-NODE2 isimli sunucuma geçiş yaparak bu sunucum üzerinde de Replikasyon özelliğini aktif duruma getiriyorum.

11

OK tuşuna basarak sertifika tanımlama işlemini bitiriyoruz. Sertifika tanımlama işleminden sonra, replikasyon sunucumuz üzerinde Windows Firewall içerisinde replikasyon işlemi için HTTPS portuna izin  veriyoruz.

12

Firewall tarafındaki gerekli izinleri de verdikten sonra, replikasyon işlemlerine başlıyorum. Replikasyon işlemleri için HP-NODE1 sunum üzerinde yine Hyper-V yönetim konsolunu açıyorum.

15

HP-NODE1 isimli sunucum üzerinde, yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi bir adet server 2012 işletim sistemi ile çalışan bir sanal makinam mevcut. Bu sanal makinayı, HP-NODE2 isimli sunucum üzerinde replike yapmak için sanal sunucum üzerine gelip sağ tuş yapıyorum ve gelen menüden Enable Replication seçeneğine tıklıyorum.

16

17

Before You Begin ekranını Next ile geçiyorum.

18

Specify Replica Server ekranında,Replika Server kısmına Replika Server sunucum olan HP-NODE2 isimli sunucumun ismini yazıyorum ve next diyorum.

19

Specify Connection Parameters ekranında, Select Certificate seçeneği ile sertifikamızı tanımlayarak next ile bir sonraki adıma geçiş yapıyoruz.

20

Choose Replication VHDs ekranında, sanal sunucumuz üzerinde bulunan sanal sunucumuza ait path bilgisini görüyoruz.

21 

Configure Replication Frequency ekranında, replikasyon süresini belirliyoruz. Windows Server 2012 işletim sistemi ile beraber, replikasyon süresi 5 dakika ile sınırlı iken, Windows Server 2012 R2 ile beraber, Replikasyon süresi 30 saniyeye kadar indirilmiş durumda.

22

 Configure Additional Recovery Points ekranında, sanal makinalarımız için ek kurtarma noktaları belirleyebiliyoruz.

23

Choose İnitial Replication Method ekranında, replikasyon dosyalarını network üzerinde paylaşıma açılmış olan bir klasör içerisine kopyalayabildiğimiz gibi, Send initial copy using external media seçeneği ile de , replikasyon dosyalarını harici bir aygıta kopyalayabiliyoruz. Schedule initial replication seçeneği ile de, replikasyon işleminin istediğimiz gün ve saatte gerçekleştirilmesini sağlayabiliyoruz.

24

Finish diyerek replikasyon işlemini başlatıyoruz.

25

Finish işleminin akabinde, yukarıdaki şekil üzerinde de görmüş olduğunuz gibi replikasyonun enable olmadığına dair bir hata aldık. Bu hatayı almamızın sebebi ise, Hyper-V sunucularımız arasındaki setifika uyumsuzluğundan kaynaklanmakta. Bu hatayı çözmek için, HP-NODE1 sunucumuz üzerindeki root sertifikasını HP-NODE2 sunucumuza, HP-NODE2 sunucumuz üzerindeki root sertifikasını ise HPNODE1 sunucusuna tanımlamamız gerekmektedir. Sertifika tanımlama işlemleri için, HP-NODE1 isimli sunucum üzerinde MMC (Microsoft Management Consol) ?u açıyorum. MMC üzerinde File menüsü içerisinden Add /Remove Snap-in  seçeneğine tıklıyorum.

26

27

Add Remove Snap-ins penceresi üzerinde Available snap-ins listesi içerisinden Certficates seçeneğini seçip  ardından Add tuşuna tıklıyorum.

28

Computer account seçeneğini seçip Next diyorum.

29

Select the computer you want this snap in to manage kısmından Local Computer seçeneğini seçip Finish diyerek işlemi tamamlıyorum.

30

Yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi Certificates kısayolumuz Consol Root altına eklenmiş durumda. OK diyerek bu pencereyi de kapatıyorum.

31

Sertifika tanımlama işlemi için Consol Root içerisinden Trusted People à Certificates seçeneklerine tıklıyoruz. Certificates klasörü içerisine baktığımızda sadece HPNODE1 isimli sunucumuza ait sertifikayı görebiliyoruz. Şimdi, Certificates klasörü üzerine gelip sağ tuş yapıyoruz ve gelen menüden All Task à İmport seçeneğine tıklıyoruz.

32

Welcome to the Certificate Import Wizard ekranın da Store Location kısmından Local Machine seçeneğini seçiyorum ve  Next ile geçiyorum.

33

Certificate Import Wizard ekranında, Browse diyerek, HPNODE2 sunucum üzerinde oluşturmuş olduğum root sertikasını seçip ardından Next diyorum.

34

Certificate Store ekranında, bize seçmiş olduğumuz sertifikayı nereye import edeceğimiz sorulmakta. Biz import işlemini Trusted People klasörü üzerinde yaptığımız için default olarak Place all certificates in the following store seçeneği seçili olarak gelmekte. Herhangi bir değişiklik yapmadan Next diyoruz.

35

Ve finish diyerek sertifika tanımlama işlemini bitiriyoruz.

36

The import was successfuly mesajı ile sertifikamızın başarılı bir şekilde import edildiğini görüyoruz.

37

Management Consol ekranına geri dönüp baktığımda sertifikamızın Trusted People alına eklenmiş olduğunu görüyoruz. Makalemizin bir önceki bölümlerinde de bahsetmiş olduğumuz gibi sertifika oluşturma işlemlerini her iki Hyper-V sunucumuz üzerinde de tanımlamamız gerekecektir. Sertifika tanımlama işlem adımları aynı olduğu için, HPNODE2 sunucusu üzerindeki sertifika tanımlama adımlarını anlatma gereği duymuyorum. Sertifika tanımlama işlemlerinin ardından HP-NODE1 isimli sunucuma geri dönüp replikasyonu yeniden başlatıyorum.

41

38

Replikasyon işlemimiz yukarıdaki şekil üzerinde de görüldüğü gibi başarılı bir şekilde başlamış durumda ve dikkat ederseniz sanal makinamız açık durumda..

Replikasyon durumunu görüntülemek için HP-NODE2 sunucuma geçiş yapıyorum.

39

HP-NODE2 üzerinde de replikasyon işlemi başlamış durumda..

40

Replikasyon işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Hatırlarsanız, HP-NODE1 üzerindeki sanal makinamız, replikasyon işlemi sırasında online durumda idi. Replikasyon sonunda ise, HP-NODE2 üzerinde OFF durumunda. Sanal makinamızı HP-NODE2 sunucumuz üzerinden başlatmak için, HP-NODE1 sunucum üzerinde sanal sunucumuza gelip sağ tuş yapıyoruz ve Replication menüsünden Planned Failover seçeneğini seçiyoruz.

42

43

Ve failover işlemimiz de başarılı bir şekilde tamamlandı.

44

Sanal sunucumuz artık HP-NODE2 sunucumuz üzerinden çalışır durumda.

45

Evet, bu makalemizde, Windows Server 2012 işletim sistemi üzerinde Hyper-V replikasyon işleminden bahsettik. Bir sonraki makalemde görüşmek üzere hoşçakalın..

Yavuz TAŞCI

1 yorum

  1. Fatih Göktaş

    Elinize sağlık. Gerçekten güzel bir makale olmuş. Yalnız makecert komutlarınız son versiyon SDK’da çalışmıyor. Birçok sitede de sizin yazdığınız gibi verilmiş ama buna rağmen çalışmadı. Aşağıdaki komutları çalıştırabildim.

    makecert -pe -n “CN=FirstSiteCA” -ss root -sr LocalMachine -sky signature -r “FirstSiteCA.cer”

    makecert -pe -n “CN=NODE1” -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in “FirstSiteCA” -is root -ir LocalMachine -sp “Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider” -sy 12 NODE1.cer

    İlave olarak şunu eklemeliyim. Bu sertifikalar sha512 olarak çalışıyor. Fakat Server 2012 R2 de default olarak bu desteğin olmadığını gördüm. Bu yüzden kb2975719 nolu update mutlaka sistemde yüklü olmalı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>